خانه / سینما / «برخی دارند فشار می آورند تا افراد نزدیک به خود را تحمیل کنند»: گفته های علی معلم درباره ی چالش های پیش روی وزیر ارشاد در مسیر انتخاب معاونت سینمایی: خودخواهی باعث می شود که از مدیریت حذف شوند

«برخی دارند فشار می آورند تا افراد نزدیک به خود را تحمیل کنند»: گفته های علی معلم درباره ی چالش های پیش روی وزیر ارشاد در مسیر انتخاب معاونت سینمایی: خودخواهی باعث می شود که از مدیریت حذف شوند

گافه سینما- علی معلم گفت: کسی که به معاونت سینمایی منصوب می‌شود ملزم است شورای عالی تشکیل دهد؛ زیرا مسائل سینمای ایران به سدهایی برخورد کرده که فقط یک نفر قادر به حلشان نیست. او به برنا گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد باید متوجه گذشته و تاریخ معاونت‌ها باشد و قبل اینکه مدیری را انتصاب کند بررسی کند که برآیند این مدیریت‌ها چه بوده و به چه درهای بسته ای برخورد کرده و چه سیاستگذاری هایی حاکم بوده است.  وی در ادامه افزود: برای انتصاب رئیس سازمان سینمایی قبل از هر چیز باید آسیب‌شناسی شود و وزیر ارشاد مدت زمان بیشتری را صرف مطالعه کند. این منتقد سینما همچنین گفت: کسی که به معاونت سینمایی منصوب می‌شود ملزم است شورای عالی تشکیل دهد زیرا مسائل سینمایی ایران به سدهایی برخورد کرده که قابلیت حل آن از سوی یک نفر به عنوان مدیر سینمایی بر نمی‌آید. وی پیشنهاد داد: کسی که به عنوان مسئول انتخاب می‌شود بدون تصمیم گیری سریع، شورای عالی تشکیل دهد و در این شورا عده‌ای از صاحب نظران را دعوت کند تا مشکلات را باهم‌فکری حل و فصل کنند و آشفتگی فضای سینمای ایران را که نتیجه مدیریت چهار سال گذشته رئیس سازمان سینمایی بوده را از بین ببرد. البته به این سادگی نمی‌تواند آن را جمع کند زیرا در بدنه سینمای ایران اختشاشاتی وجود دارد. معلم خاطر نشان کرد: وزیر باید توجه داشته باشد تا مهره‌های سوخته را به این مسند نگذارد و کسی که منصوب می‌شود در آینده به شکلی متحد اتاق فکر داشته باشد و شورای عالی بیهوده ای که در این سال‌ها تشکیل شد را به شورای عالی سازمان سینمایی تبدیل کند. وی یادآور شد: از نکات قابل توجه دیگری که وزیر فرهنگ و ارشاد باید به آن توجه داشته باشد این است که بدون اینکه از افراد همگرای خود بهره ببرد از نیروهای غیر همسو استفاده کند تا به کمک آن‌ها معضلات سینمای ایران را مرفع سازد. معلم با بیان اینکه ابتدا باید آرامش پدید آید گفت: به واسطه این آرامش می‌توان کارهای استراتژیک زیادی انجام داد البته این امر بدون دلاوران میز گرد بوجود نمی‌آید. از سوی دیگر علی معلم در گفتگویی با ایرنا اعلام کرد: برخي براي انتصاب افراد نزديك به خود در سينما فشار مي آورند. معلم افزود: حقيقت اين است كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد تعيين كند چه كسي مي تواند در عرصه مديريت سينما حضور داشته باشد و اين روند به تصور وزير از مديريت در سينما مربوط است. وي يادآور شد كه نخستين كاري كه بايد براي انتصاب مديريت جديد سينما انجام شود آسيب شناسي عملكرد مديراني فعلي و بهره گيري از نظرات مختلف در تعيين فرد منظور است. مدير مسوول ماهنامه دنياي تصوير توضيح داد: مساله سينمايي بودن يا نبودن مدير بعدي اهميت اساسي ندارد؛ قوه مديريت و عدالت ممكن است در كسي كه اهل سينماست وجود داشته باشد همانگونه كه در فردي همانند شمقدري وجود نداشت. به گفته معلم، يك كارگردان و تهيه كننده خوب الزاما مدير سينمايي خوبي نيست معتقدم در شرايط كنوني تشكيل شوراي عالي در سازمان سينمايي از اهميت ويژه اي برخوردار است. وي به رايزني برخي رسانه ها در معرفي گزينه هاي نزديك به خود به عنوان مدير سينمايي اشاره كرد و گفت: گزينه هاي اعلام شده به دليل تضادهاي درون سينما، منافع و رانت هاي موجود قابليت حضور در جايگاه مديريت را ندارند و هريك از گروههاي رانتي كه يك روند سياسي پشت آنان است گزينه خاص خود را دارند كه اين موضوع انتخاب مدير جديد براي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را دشوار خواهد كرد.

**فشار از طريق رسانه ها براي انتصاب افراد نزديك به خود

تهيه كننده فيلم سينمايي آل توضيح داد: همه گروه هاي ياد شده از طريق رسانه هاي مطبوع و ديگر روش ها، فشار مي آورند تا آدم هاي خود را بر مسند سينما بنشانند و در اين راه خط و نشان مي كشند كه اين كار، تعيين مدير سينمايي را براي وزير ارشاد دشوار مي كند. معلم تاكيد كرد: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در كنار انتصاب مدير سينمايي بايد به تشكيل شوراي عالي در سازمان سينمايي متشكل از متخصصان اقدام كند. اين شوراي عالي مي تواند موارد مربوط به سينما و دعواهاي مرسوم را به اصطلاح جمع كند زيرا عبور از اين اختلافات از عهده يك مدير خارج است. به گفته تهيه كننده فيلم گاوخوني، وجود رانت و رويكرد ها دليل اصلي اين دعواهاست و ۹۰ درصد سينما از رانت و دعواهايي كه بر سر آنان خراب شده آسيب ديدند. نويسنده و منتقدبا سابقه سينما ادامه داد: مدير جديد سينمايي با همكاري مشاوران قوي كه الزاما نبايد هم جهت او باشند مي تواند تصميم هاي درستي درباره سينما اتخاذ كند.

**فاميل و رفقا مشاور نباشند

معلم يادآور شد: مشاوران مدير سينمايي نبايد رفقا يا شوهر خاله او باشند بلكه مشاور حتا مي تواند مخالف يا از جناح هاي فكري مختلف انتخاب شود.وي ادامه داد: وزير جديد فرهنگ و ارشاد اسلامي بر اساس مشرب برنامه اي دولت در حوزه هاي هنري به هم فكري قايل باشد؛ ما تجربه تلخ صنف داشتيم و اكنون دولت جديد با توجه به رويكردش استفاده از اهل خرد را دستمايه امور قرار دهد. مسايل جامعه پيچيده تر از آن است كه حتا يك مدير از عهده آن برآيد. اين تهيه كننده سينما افزود: سينما امروز مديران مياني قوي نياز دارد، آدم هايي كه خودخواه و خودنگر نباشند. متاسفانه كسي كه مسوول مي شود آنچنان خودخواه است كه اصلا رسانه ها و منتقدان و مردم در وي تاثيري ندارد و اين خودخواهي بايد از مديريت حذف شود. معلم ادامه داد: گروه مديران شمقدري حتا حرف هاي خيرخواهانه را نپذيرفتند و امروز بايد اين حب و بغض ها كنار رفته و از نظرات كارشناسان استفاده شود. به گفته وي، سينماگران يك سليقه خاص حيدري يا نعمتي در مديريت سينما را تحمل نمي كنند و امروز سينما در مديريت نيازمند تعادل و خردمندي است.

**مدير سينما مو سپيد كرده باشد

وي با تاكيد بر حضور افراد باتجربه در مديريت سينما گفت: معتقدم گزينه مديريت سينما بايد در سن خردمندي باشد؛ اين اصلا مترادف با اين نيست كه جوانان را به كار نگيريم اما مديريت سينما نيازمند افرادي با شاخص خردمندي و از آب گذشتگي است. اين تهيه كننده سينما تاكيد كرد: وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دقت كند كه سابقه افرادي كه برخي رسانه ها و گروه ها مطرح مي كنند چيست؟ آقاياني كه مطرح مي كنند آيا نگرش و تحمل داشته و در كارنامه آنان سوء استفاده مالي وجود ندارد؟ ببيند آيا اينها تعهد و تحصيل لازم را دارند و در اين زمينه موي سپيد كردند؟ معلم تاكيدكرد: بايد بررسي شود كه طيف دوستان اين گزينه ها چه كساني هستند؟ آيا ميزان دشمنانشان بيشتر از دوستانشان است؟ تعداد كساني كه از اين افراد ضربه خوردند بيشتر است؟

**برخي گزينه ها به دليل قرابت با مديران سينماگر شدند

وي يادآور شد: مديري كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي براي سينما انتخاب مي كند مي بايست بر اساس اعلام رييس جمهوري از سابقه درست و رويكرد فراجناحي برخوردار باشد.حضور افرادي كه در ظاهر اداي فراجناحي بودن را در مي آورند و در پس پرده وابسته به جريان فكري خاصي هستند، نمي تواند براي سينما مفيد باشد. اين تهيه كننده سينما همچنين گفت: افراد يادشده در حقيقت اصل جناح بندي اند و اين افراد اگر سابقه اي هم در سينما دارند از دولت دهم گرفته و به دليل نزديكي به افراد و مديران سابق سينمايي وارد عرصه توليد در هنر هفتم شدند و اگر اين افراد را از رانت جدا كنيم ماهيتي ندارند. معلم با يادآوري اينكه خود رايي در مديريت سينما جايي ندارد توضيح داد كه افرادي كه از نقاط پايين خود را به مراتب بالا رسانده و تحصيل كرده هستند، به درد سينماي ما مي خورند.رانت خواران كه براي خود در اين سالها چهره ساخته اند و آثار سفارشي و كم ارزش با هزينه هاي ميلياردي را در كارنامه دارند، به درد مديريت سينما نمي خورند.

دیدگاهتان را ثبت کنید